Recensie in Het Nieuwsblad van Even Weg.

voor mensen met een Facebook account de recensie in Oor van December 2018: https://www.facebook.com/136923449675133/posts/2230862900281167/

 

 

Musicmaker 461, december 2018, die nu uit is en te bestellen is via www.musicmaker.nl/lees-musicmaker

 
 

Bronvermelding: Uit Musicmaker 461, december 2018. www.musicmaker.nl